10 گونه برتر گل مخروط برای رشد

46758 Enchincea X Guatemala Gold 1786 9x

گل مخروطی طلای گواتمالا

مناطق 5 تا 9

جدید برای سال 2024، این رقم فشرده پرتقال طلایی، تپه ای متراکم از شاخ و برگ ایجاد می کند و از اواخر بهار تا اوایل تابستان شکوفا می شود. این گل مخروطی علفی به آفتاب کامل و خاکی با زهکشی خوب و حاصلخیز نیاز دارد. در اولین فصل رشد آن را عمیقاً آبیاری کنید. پس از استقرار مقداری خشکسالی را تحمل می کند.

چرا ما آن را دوست داریم: این گل مخروطی به ارتفاع و عرض 10 اینچ رشد می کند و بدون نیاز به چنگ زدن مرتب می ماند.

نگه دارید که گل های مخروطی چند ساله خود را سال به سال برگردانید.

The post 10 گونه برتر گل مخروط برای رشد اولین بار در Birds and Blooms پدیدار شد.

منبع